tarih saat kodları

basit bir saat:

<BODY onLoad="clock()">

<!--Aşağıdaki kodu sayfanızın Body'sine yerleştiriniz-->

<!-- Adjust the placement of the clock in the line below -->
<span id="pendule" style="position:absolute;left:300;top:20;"></span>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Begin
function clock() {
if (!document.layers && !document.all) return;
var digital = new Date();
var hours = digital.getHours();
var minutes = digital.getMinutes();
var seconds = digital.getSeconds();
var amOrPm = "AM";
if (hours > 11) amOrPm = "PM";
if (hours > 12) hours = hours - 12;
if (hours == 0) hours = 12;
if (minutes <= 9) minutes = "0" + minutes;
if (seconds <= 9) seconds = "0" + seconds;
dispTime = hours + ":" + minutes + ":" + seconds + " " + amOrPm;
if (document.layers) {
document.layers.pendule.document.write(dispTime);
document.layers.pendule.document.close();
}
else
if (document.all)
pendule.innerHTML = dispTime;
setTimeout("clock()", 1000);
}
// End -->
</script>


 

puton saat:

 

<!-- Aşağıdaki kodu sayfanızın Body'sine yerleştiriniz-->

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Begin
day = new Date();
miVisit = day.getTime();
function clock() {
dayTwo = new Date();
hrNow = dayTwo.getHours();
mnNow = dayTwo.getMinutes();
scNow = dayTwo.getSeconds();
miNow = dayTwo.getTime();
if (hrNow == 0) {
hour = 12;
ap = " AM";
} else if(hrNow <= 11) {
ap = " AM";
hour = hrNow;
} else if(hrNow == 12) {
ap = " PM";
hour = 12;
} else if (hrNow >= 13) {
hour = (hrNow - 12);
ap = " PM";
}
if (hrNow >= 13) {
hour = hrNow - 12;
}
if (mnNow <= 9) {
min = "0" + mnNow;
}
else (min = mnNow)
if (scNow <= 9) {
secs = "0" + scNow;
} else {
secs = scNow;
}
time = hour + ":" + min + ":" + secs + ap;
document.form.button.value = time;
self.status = time;
setTimeout('clock()', 1000);
}
function timeInfo() {
milliSince = miNow;
milliNow = miNow - miVisit;
secsVisit = Math.round(milliNow / 1000);
minsVisit = Math.round((milliNow / 1000) / 60);
alert("There have been " + milliSince + " milliseconds since midnight, January 1, 1970. "
+ "You have spent " + milliNow + " of those milliseconds on this page. "
+ ".... About " + minsVisit + " minutes, and "
+ secsVisit + " seconds.");
}
document.write("<form name="form">"
+ "<input type=button value="Click for info!""
+ " name=button onClick="timeInfo()"></form>");
onError = null;
clock();
// End -->
</SCRIPT>

 

tarih:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2">

<!-- Begin
var months=new Array(13);
months[1]="Ocak";
months[2]="Þubat";
months[3]="Mart";
months[4]="Nisan";
months[5]="Mayýs";
months[6]="Haziran";
months[7]="Temmuz";
months[8]="Aðustos";
months[9]="Eylül";
months[10]="Ekim";
months[11]="Kasým";
months[12]="Aralýk";
var time=new Date();
var lmonth=months[time.getMonth() + 1];
var date=time.getDate();
var year=time.getYear();
if (year < 2000) // Y2K Fix, Isaac Powell
year = year + 1900; // http://onyx.idbsu.edu/~ipowell
document.write("<center>" + lmonth + " ");
document.write(date + ", " + year + "</center>");
// End -->
</SCRIPT>
</CENTER>

 

dijital saat:

1.Sayfanızın HEAD kısmına kopyalayın
2. onLoad event BODY tag
3. Sayfanızın BODY sine kopyalayın-->

<!-- Birinci adım:Sayfanızın HEAD kısmına kopyalayın-->

<HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Begin
var dn;
c1 = new Image(); c1.src = "digital-clock/c1.gif";
c2 = new Image(); c2.src = "digital-clock/c2.gif";
c3 = new Image(); c3.src = "digital-clock/c3.gif";
c4 = new Image(); c4.src = "digital-clock/c4.gif";
c5 = new Image(); c5.src = "digital-clock/c5.gif";
c6 = new Image(); c6.src = "digital-clock/c6.gif";
c7 = new Image(); c7.src = "digital-clock/c7.gif";
c8 = new Image(); c8.src = "digital-clock/c8.gif";
c9 = new Image(); c9.src = "digital-clock/c9.gif";
c0 = new Image(); c0.src = "digital-clock/c0.gif";
cb = new Image(); cb.src = "digital-clock/cb.gif";
cam = new Image(); cam.src = "digital-clock/cam.gif";
cpm = new Image(); cpm.src = "digital-clock/cpm.gif";
function extract(h,m,s,type) {
if (!document.images) return;
if (h <= 9) {
document.images.a.src = cb.src;
document.images.b.src = eval("c"+h+".src");
}
else {
document.images.a.src = eval("c"+Math.floor(h/10)+".src");
document.images.b.src = eval("c"+(h)+".src");
}
if (m <= 9) {
document.images.d.src = c0.src;
document.images.e.src = eval("c"+m+".src");
}
else {
document.images.d.src = eval("c"+Math.floor(m/10)+".src");
document.images.e.src = eval("c"+(m)+".src");
}
if (s <= 9) {
document.g.src = c0.src;
document.images.h.src = eval("c"+s+".src");
}
else {
document.images.g.src = eval("c"+Math.floor(s/10)+".src");
document.images.h.src = eval("c"+(s)+".src");
}
if (dn == "AM") document.j.src = cam.src;
else document.images.j.src = cpm.src;
}
function show3() {
if (!document.images)
return;
var Digital = new Date();
var hours = Digital.getHours();
var minutes = Digital.getMinutes();
var seconds = Digital.getSeconds();
dn = "AM";
if ((hours >= 12) && (minutes >= 1) || (hours >= 13)) {
dn = "PM";
hours = hours-12;
}
if (hours == 0)
hours = 12;
extract(hours, minutes, seconds, dn);
setTimeout("show3()", 1000);
}
// End -->
</script>

</HEAD>

<!-- İkinci adım:Sayfanızın BODY tagleri arasına onload event ekleyin-->

<BODY onLoad="show3()" bgcolor="#000000">

<!-- Üçüncü adım:sayfanızın BODY'sine ekleyin-->

<img height=21 src="digital-clock/cb.gif" width=16 name=a>
<img height=21 src="digital-clock/cb.gif" width=16 name=b>
<img height=21 src="digital-clock/colon.gif" width=9 name=c>
<img height=21 src="digital-clock/cb.gif" width=16 name=d>
<img height=21 src="digital-clock/cb.gif" width=16 name=e>
<img height=21 src="digital-clock/colon.gif" width=9 name=f>
<img height=21 src="digital-clock/cb.gif" width=16 name=g>
<img height=21 src="digital-clock/cb.gif" width=16 name=h>
<img height=21 src="digital-clock/cam.gif" width=16 name=j>

 

 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol